Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Welcome to Greek Logic

Welcome to Greek Logic !
Truth is the only hope. Lets travel together to find precious pieces of truth.

Καλωσορίσατε στο Greek Logic.
Η Αλήθεια αποτελεί την μόνη ελπίδα. Ας ταξιδέψουμε μαζί επιδιώκοντας να συλλέξουμε πολύτιμα τμήματα αλήθειας.